Kurs na HDS

Hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) wykorzystywany jest najczęściej w pracach załadunkowych i wyładunkowych. Dźwigi samochodowe podnoszą ciężary nawet do kilkudziesięciu ton, a dzięki temu, że są zainstalowane na naczepach samochodowych można dzięki nim bez udziału innego sprzętu manipulować ładunkami. Aby obsługiwać takie urządzenie, potrzebne są uprawnienia HDS, a co za tym idzie ukończenie kursu na HDS.

Przykładowy HDS

Cel kursu na HDS

Naszym celem jest przygotowanie kursantów do egzaminu, które zapewni uprawnienia HDS. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Biorąc udział w zajęciach otrzymujesz wszystkie niezbędne materiały do nauki wraz z wykazem zagadnień, które pojawiają się na egzaminie przed komisją UDT.

Oferujemy kursantom szkolenia w dwóch kategoriach:

żurawie: (II Ż)

  • stacjonarne
  • przewoźne
  • przenośne
  • samojezdne

żurawie: (I Ż)

  • wieżowe oraz szybkomontujące
  • szynowe

Efekt kształcenia

Egzamin pozwalający uzyskać uprawnienia na HDS jest przeprowadzany przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Kursanci otrzymują bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi żurawi samochodowych HDS przeładunkowych, przewoźnych na terenie Polski i całej Unii Europejskiej.
Ukończenie kursu na HDS oznacza zdobycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na obsługę żurawi. Na życzenie świadectwo kwalifikacyjne wydajemy również w języku angielskim oraz niemieckim.


Minimum wymagań dla kandydatów na kurs na HDS

Aby zostać uczestnikiem kursu na HDS należy mieć ukończone 18 lat, posiadać wykształcenie podstawowe oraz zaświadczenie lekarskie. Dodatkowo należy posiadać czynne prawo jazdy kat. B lub C.