Zapraszamy Cie już dziś na kurs operatora wózka widłowego!!

Nasz kurs skierowany jest dla każdego. Zarówno osób poszukujących pracy, jak i chcących się przekwalifikować. U nas uzyskasz, nie tylko uprawnienia kierowcy wózka jezdniowego, ale także uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach. Oferujemy Ci szkolenia na operatora wszystkich typów wózków jezdniowych. Są to wózki kategorii I WJO, II WJO, III WJO.

Przykładowy wózek widłowy

Weź rozwój swojej kariery w swoje ręce i zgłoś się na szkolenie na wózki widłowe

Aktualnie praca na magazynach wymaga odpowiednich kwalifikacji. W naszym Ośrodku przygotowujemy Cię do obsługi wózków spalinowych, gazowych i elektrycznych. Operator wózka widłowego to zawód wymagający odpowiedniego przygotowania zarówno merytorycznego, jak i praktycznego. Dlatego też, nasz Ośrodek gwarantuje Państwu szkolenia prowadzone tylko i wyłącznie przez dyplomowanych instruktorów nauki jazdy. Wśród naszej kadry znajdują się wykładowcy i instruktorzy z profesjonalnymi kwalifikacjami oraz dużym doświadczeniem. W skład naszej kadry wchodzą także konserwatorzy Urzędu Dozoru Technicznego, którzy dbają o to by sprzęt wykorzystywany podczas szkoleń był w dobrym stanie technicznym.

Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

Zdobyte u nas umiejętności operatora wózka widłowego przydatne są podczas wyjazdów za granicę w celu poszukiwania nowej, lepszej pracy. Po ukończeniu kursu otrzymujesz bezterminowe uprawnienia na wszystkie typ wózków widłowych a terenie całego kraju oraz Unii Europejskiej. Istnieje możliwość wydania dokumentu w języku angielskim lub niemieckim.


Wymagania stawiane kandydatom na kurs na wózek widłowy

Jedyne czego oczekujemy od naszych kursantów to pełnoletniość, wykształcenie co najmniej podstawowe oraz posiadanie odpowiednich badań lekarskich uprawniających do kierowania wózkiem jezdniowym..

Potwierdzenie udostępnienia programu szkolenia
Udostępniony program szkolenia UDT IWJO
Udostępniony program szkolenia UDT IIWJO
Udostępniony program szkolenia UDT IIIWJO