Kurs na Suwnice

Suwnice to urządzenia zakwalifikowane do dźwignic, pracują w ruchu przerywanym, wyposażone są w mechanizmy opuszczania lub podnoszenia. Przeznaczone są do przemieszczania towarów w poziomie oraz w pionie, sterowane przewodowo lub bezprzewodowo. Konstrukcje urządzeń: pomostowe (nartowe), podwieszone i bramowe.

Przykładowa suwnica

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursantów do obsługi suwnic. Dzięki naszej firmie osoby obsługujące suwnice uzyskają kwalifikacje zawodowe i zostaną przygotowane do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego dającego uprawnienia operatora. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zajmujących się transportem pionowym z wykorzystaniem suwnic, układnic magazynowych, wciągników i wciągarek. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs na operatora suwnic dzieli się na kategorie:

  • IS – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny operatora oraz suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo, żurawie stacjonarne warsztatowe,
  • IIS – suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo o oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Uprawnienia

Do obsługi suwnic potrzebne są uprawnienia, które nadawane są po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia nadawane są bezterminowo, ważne na terenie całego kraju i upoważniają do obsługi urządzeń wskazanych na uprawnieniach.


Wymagania wobec osoby chcącej zapisać się na kurs

Chcąc przystąpić do kursu należy spełnić podstawowe warunki tj. ukończyć 18 rok życia, posiadać wykształcenie minimum podstawowe oraz aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.