Cennik

Nazwa kursu: Cena brutto:
Wózki jezdniowe unoszące/prowadzone tzw. transpaletki 300 zł*
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem/ 650 zł
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) 850 zł
Podesty ruchome przejezdne /wolnobieżne, montowane na pojazdach/ 850 zł
HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy / żuraw na samochodzie 850 zł
Suwnice sterowane z poziomu roboczego 750 zł
Suwnice sterowane z kabiny 950 zł
Wciągniki wciągarki 500 zł
Żurawie warsztatowe 600 zł
Kurs hakowego 350 zł*
Kosy spalinowe (wszystkie mechaniczne) 300 zł*
Pilarki spalinowe(wszystkie mechaniczne) 300 zł*
Kosy i pilarki spalinowe razem (wszystkie mechaniczne) 500 zł*
(oszczędność 100 zł)
Egzamin UDT – przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego 193,78 zł **

Powyższy cennik obowiązuje od 02.11.2021 r. Ceny z egzaminem UDT.
* Nie podlega egzaminowi UDT.
** Opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 193,78 PLN; cena dotyczy uiszczenia opłaty za ponowne przystąpienie do egzaminu z powodu: negatywnego wyniku egzaminu lub nieobecności na egzaminie.
Wydanie duplikatów uprawnień w przypadku zagubienia/zniszczenia:
Legitymacja ze zdjęciem (należy dostarczyć zdjęcia)
Zaświadczenie + legitymacja (komplet)
Legitymacja UDT


– 50 zł
– 100 zł
– duplikat wydaje Urząd Dozoru Technicznego.
Wyżej wymienione ceny dotyczą kursów zakończonych egzaminem /sprawdzeniem kwalifikacji/ przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i zawierają obowiązkową opłatę za ten egzamin.