Cennik

Nazwa kursu: Kategoria urządzenia: Czas trwania kursu (godz. edukacyjna = 45 minut) Cena brutto:
Wózki jezdniowe unoszące/prowadzone tzw. transpaletki IIIWJO 35 godz. 200 zł
Wózki jezdniowe podnośnikowe/prowadzone tzw. sztaplarki IIIWJO 42 godz. 250 zł
Wózki jezdniowe podnośnikowe wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej IIWJO 38 godz. 550 zł
Wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz ładunkiem IWJO 44 godz. 750 zł *
Wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane ze zmiennym wysięgiem IWJO 44 godz. 750 zł *
Bezpieczna wymiana butli gazowej - 4 godz. 150 zł
Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - 82 godz. 950 zł
Podesty ruchome wolnobieżne (nożycowe) IP 40 godz. 650 zł
Podesty ruchome montowane na pojazdach IP 40 godz. 750 zł
HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy / żuraw na samochodzie IIŻ 36 godz. 750 zł
Suwnice sterowane z poziomu roboczego IIS 36 godz. 650 zł
Suwnice sterowane z kabiny IS 50 godz. 850 zł
Windy samowyładowcze - - 350 zł
Wciągniki wciągarki IIW, IW - 350 zł
Kosy spalinowe (wszystkie mechaniczne) - 8 godz. 200 zł
Pilarki spalinowe(wszystkie mechaniczne) - 10 godz. 200 zł
Kosy i pilarki spalinowe razem (wszystkie mechaniczne) - 18 godz. 350 zł
(oszczędność 50 zł) zł
Egzamin UDT – przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego - - 171,94 zł **
* W przypadku braku posiadania uprawnień w kategorii II WJO, dopłata 250 zł.
** W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym opłata za sprawdzenie kwalifikacji od 11 lutego 2019 r. wynosi 171,94 PLN; cena dotyczy uiszczenia opłaty za ponowne przystąpienie do egzaminu z powodu: negatywnego wyniku egzaminu lub nieobecności na egzaminie.
Wydanie duplikatów uprawnień w przypadku zagubienia/zniszczenia:
Legitymacja ze zdjęciem (należy dostarczyć zdjęcia)
Zaświadczenie + legitymacja (komplet)
Legitymacja UDT


– 50 zł
– 100 zł
– duplikat wydaje Urząd Dozoru Technicznego.
Wyżej wymienione ceny dotyczą kursów zakończonych egzaminem /sprawdzeniem kwalifikacji/ przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i zawierają obowiązkową opłatę za ten egzamin.