Cennik

Nazwa kursu: Kategoria urządzenia: Czas trwania kursu (godz. edukacyjna = 45 minut) Cena brutto:
Wózki jezdniowe unoszące/prowadzone tzw. transpaletki IIIWJO 35 godz. 200 zł*
Wózki jezdniowe podnośnikowe wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej IIWJO 38 godz. 550 zł
Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane
/z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem, z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem/
I + II + III WJO 44 godz. 750 zł ***
Bezpieczna wymiana butli gazowej - 4 godz. 150 zł*
Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - 82 godz. 950 zł
Podesty ruchome przejezdne /wolnobieżne, montowane na pojazdach/ IP 40 godz. 750 zł
HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy / żuraw na samochodzie IIŻ 36 godz. 750 zł
Suwnice sterowane z poziomu roboczego IIS 36 godz. 650 zł
Suwnice sterowane z kabiny IS 50 godz. 850 zł
Windy samowyładowcze - - 500 zł
Wciągniki wciągarki IIW, IW - 500 zł
Żurawie warsztatowe - - 600 zł
Kurs hakowego - - 250 zł*
Kosy spalinowe (wszystkie mechaniczne) - 8 godz. 200 zł*
Pilarki spalinowe(wszystkie mechaniczne) - 10 godz. 200 zł*
Kosy i pilarki spalinowe razem (wszystkie mechaniczne) - 18 godz. 350 zł*
(oszczędność 50 zł)
Egzamin UDT – przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego - - 184,43 zł **

Powyższy cennik obowiązuje od 02.07.2019 r. Ceny z egzaminem UDT.
* Nie podlega egzaminowi UDT.
** W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym opłata za sprawdzenie kwalifikacji od 11 lutego 2020 r. wynosi 184,43 PLN; cena dotyczy uiszczenia opłaty za ponowne przystąpienie do egzaminu z powodu: negatywnego wyniku egzaminu lub nieobecności na egzaminie.
*** Uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Wydanie duplikatów uprawnień w przypadku zagubienia/zniszczenia:
Legitymacja ze zdjęciem (należy dostarczyć zdjęcia)
Zaświadczenie + legitymacja (komplet)
Legitymacja UDT


– 50 zł
– 100 zł
– duplikat wydaje Urząd Dozoru Technicznego.
Wyżej wymienione ceny dotyczą kursów zakończonych egzaminem /sprawdzeniem kwalifikacji/ przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i zawierają obowiązkową opłatę za ten egzamin.