Kursy na wózki widłowe w Sieradzu

Wózek widłowySpecjalizujemy się w organizacji kursów na wózki widłowe w Sieradzu. Nasi doświadczeni instruktorzy i wykładowcy prowadzą szkolenia zgodne z zaakceptowanymi przez Urząd Dozoru Technicznego programami. Realizujemy kursy, dostosowując terminy do oczekiwań naszych klientów. Oferujemy zajęcia z wykorzystaniem 15 różnych modeli wózków widłowych, w tym takich marek jak Linde, Nissan czy Toyota. Po zakończeniu szkolenia oraz zdanym z pozytywnym wynikiem egzaminie uczestnicy otrzymują legitymację wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego, która uprawnia do pracy jako operator wózków jezdniowych na terenie Polski, a także krajów Unii Europejskiej. Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Co należy sprawdzić przed skorzystaniem z wózka widłowego?

Przed rozpoczęciem pracy na wózku widłowym operator powinien dokładnie sprawdzić stan techniczny urządzenia. Należy zwrócić uwagę na stan opon, widelców, sprawność hamulców oraz poziom oleju hydraulicznego. Ważne jest również zweryfikowanie, czy wszystkie światła i sygnały dźwiękowe działają poprawnie. Operator powinien upewnić się, że ma odpowiednie uprawnienia do obsługi danego typu wózka widłowego.

Kolejnym krok to sprawdzenie stanu ładunku, który ma być przewożony. Należy skontrolować, czy jest on odpowiednio zabezpieczony i nie przekracza dopuszczalnej ładowności wózka. Wszystkie te aspekty są szczegółowo omawiane podczas naszych szkoleń. Przyszłych operatorów chcemy nie tylko nauczyć obsługi wózka widłowego, ale przede wszystkim zapewnić im bezpieczeństwo na stanowisku pracy.