Kursy i szkolenia na suwnice

Spełniając Wasze oczekiwania, przygotowaliśmy specjalne szkolenia z zakresu obsługi suwnic na terenie śląska, małopolski. Szkolenia odbywają się w grupach zamkniętych.

Suwnica to urządzenie dźwignicowe, które działa w ruchu przerywanym i jest wyposażone w mechanizm do podnoszenia i opuszczania, służące do przenoszenia materiałów zarówno w pionie, jak i poziomie. W naszej ofercie znajdują się kursy dotyczące różnych typów suwnic, takich jak suwnice pomostowe, podwieszone czy bramowe.

Zapisując się na nasze szkolenie, otwierasz sobie drogę do podniesienia swoich kwalifikacji przy minimalnym koszcie. Nabierasz przewagi konkurencyjnej na rynku pracy w porównaniu z osobami, które nie przeszły odpowiedniego szkolenia z obsługi suwnic.

 

Szkolenia przygotowujące do obsługi suwnic

Nasze szkolenia przygotowujące do obsługi suwnic są prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dzięki nim uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności w przyjaznej atmosferze. Ukończenie kursu gwarantuje podniesienie kwalifikacji zawodowych.

W naszym Ośrodku oferujemy szkolenia umożliwiające uzyskanie uprawnień w dwóch kategoriach:

  • IS - obejmujące obsługę suwnic, wyciągników i wciągarek sterowanych z kabiny operatora oraz suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym również bezprzewodowo, oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych.
  • IIS - dotyczące obsługi suwnic, wciągników i wyciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia stosowanych z poziomu roboczego, w tym także bezprzewodowo, oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych.

 

Uprawnienia na operatora suwnic

Po ukończeniu naszych szkoleń otrzymasz od nas zaświadczenia kwalifikacyjne, które są wystawiane przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia na operatora suwnic są wydawane bezterminowo i są dostępne nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim i niemieckim. Ten dokument pozwala Ci na obsługę określonego typu urządzenia na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Warunki przyjęcia na kurs

Aby wziąć udział w kursie, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim należy mieć ukończone 18 lat. Ponadto, wymagane jest posiadanie wykształcenia co najmniej na poziomie podstawowym oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic.