Kursy na dźwigi HDS w Sieradzu

HDSOrganizujemy i prowadzimy kursy na dźwigi HDS w Sieradzu. Specjaliści, którzy prowadzą szkolenia, to wykwalifikowani instruktorzy i wykładowcy z dużym doświadczeniem. Nasze programy szkoleniowe są zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Po zakończeniu szkolenia i zdanym egzaminie zewnętrznym uczestnicy otrzymują legitymację Urzędu Dozoru Technicznego, która uprawnia ich do pracy jako operatora dźwigów HDS w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Ponadto zapewniamy możliwość wystawienia certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Jak uzyskać uprawnienia do obsługi dźwigu HDS?

Aby uzyskać uprawnienia do obsługi dźwigu HDS, należy ukończyć kurs, który składa się z części teoretycznej (32 godziny) i praktycznej (8 godzin). Osoba przystępująca do szkolenia musi mieć:

  • ukończone 18 lat;
  • wykształcenie co najmniej podstawowe;
  • aktualne badania lekarskie z brakiem przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora HDS.

Po ukończonym kursie uczestnik może przystąpić do egzaminu państwowego organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik oznacza otrzymanie uprawnień do obsługi żurawi HDS w odpowiedniej kategorii – I Ż lub II Ż.